Kaffernbüffel / African buffalo, Cape buffalo / Syncerus caffer

Kaffernbüffel / African buffalo, Cape buffalo / Syncerus caffer

Kaffernbüffel (Daga boy): Daga Boys sind ältere Bullen die der Herde nicht mehr folgen können